ENG EST LIT
LOGIN
Sākums

Tirgus ziņas

Print

Lietuva plāno pāriet uz obligātām e-pavadzīmēm

Lietuvas Valsts nodokļu inspekcija ievieš viedo nodokļu pārvaldes sistēmu i.MAS. Iedvesma projektam radusies no Portugāles pieredzes, kur šāda sistēma darbojas jau trīs gadus. Galvenie Lietuvas i.Mas mērķi:

  • mazināt nodokļu maksātāju administratīvo slogu;
  • palielināt nodokļu ieņēmumus, mazinot ēnu ekonomiku;
  • uzlabot nodokļu pārvaldes efektivitāti.
Telema klientus visvairāk ietekmēs e-rēķinu apakšsistēma i.SAF un e-pavadzīmju apakšsistēma i.VAZ. Uzņēmumiem būs jāiesniedz rēķini un pavadzīmes standartizētā elektroniskā formātā. Dati būs jāiesniedz SAF-T (the International Standard Audit File for Tax ― starptautiskā standarta audita datne nodokļiem) formātā. Izvades datnes datu struktūras un formāta prasības tiks sagatavotas un apstiprinātas līdz 2016. gada aprīlim. Datus var ievadīt:

  1. i.VAZ portālā;
  2. importējot datni;
  3. izmantojot EDI tiešo savienojumu. 

Pirmā posma laikā rēķinu dati būs jāiesniedz reizi mēnesī, bet pavadzīmes ― uzreiz. Prasības izmantot e-rēķinus ietekmēs 80 000 uzņēmumu (PVN maksātāju). E-pavadzīmju prasības ietekmēs 50 000 uzņēmumu, kas veic preču transportēšanu pa sauszemi un iekraušanu Lietuvā.

Lai arī Valsts nodokļu inspekcija plāno, ka jaunā sistēma sāks darboties no 2016. gada oktobra, industrijas eksperti jau apšauba šo termiņu. Lasiet vairāk par šiem plāniem šeit (šobrīd tikai angļu valodā).

Atpakaļ uz saturu

E-rēķinu viesabonēšana starp Opus Capita, Omniva un Telema

2016. gada decembrī Omniva, Opus Capita un Telema Igaunijā pabeidza viesabonēšanas līgumu tehnisko daļu. Šis līgums trīskāršo visu klientu potenciālo e-rēķinu partneru skaitu. Galvenais trūkstošais elements bija adresēšana, kuras pagaidu risinājums ir savstarpēja vienošanās. Katram Igaunijas uzņēmumam būs sava e-adrese, ko veido valsts kods un uzņēmuma reģistrācijas kods. Šo e-adresi publicēs Uzņēmumu reģistrā. Visiem uzņēmumiem, kas izmantos e-rēķinus, būs jāpaziņo reģistram savs e-rēķinu operators, lai adresēšana darbotos automātiski.

Viesabonēšanas līgums ir pozitīvs jaunums saistībā ar valsts plānu 2016. gadā noteikt B2G (uzņēmums valdībai) obligātus e-rēķinus. Viesabonēšana nozīmē, ka jebkurš no triju operatoru klientiem var nosūtīt rēķinus jebkuram divu citu operatoru klientam. Un otrādi ― jebkurš operatora klients var saņemt e-rēķinus, ko izsniedzis divu citu operatoru klients. Tas nozīmē, ka visiem uzņēmumiem jāizvēlas tikai viens operators un tomēr tie varēs būt droši, ka to rēķini sasniegs publisko sektoru. Turklāt rēķinu sūtīšana vai saņemšana šajā vienotajā tīklā neizmaksās vairāk kā rēķinu nosūtīšana vai saņemšana paša operatora tīklā.


Atpakaļ uz saturu

Kāda ir gatavība B2G e-rēķiniem? 300 Igaunijas uzņēmumu aptauja

Galvenais šķērslis e-rēķinu apmaiņai starp uzņēmumiem Igaunijā ir biznesa partneru trūkums, kas vēlētos apmainīties ar elektroniskajiem rēķiniem, secināts pētījumā par e-rēķiniem, kas veikts 2015. gada jūlijā. Pētījuma anketu izsūtītja vairāk kā 4600 kontaktpersonām, tika saņemtas pāri 300 atbildes. Partneru trūkums attur abas puses ― gan rēķinu saņēmējus, gan rēķinu sūtītājus ―, apgalvo pētniece Kristela Kelle (Kristel Källe), Tallinas Tehnoloģiju universitātes loģistikas studente.

Lai izkļūtu no šī apburtā loka un palielinātu uzņēmumu skaitu, kuri lieto e-rēķinus, Igaunijas valdība ir nolēmusi veicināt uzņēmējdarbības novatorismu. B2G e-rēķini būs obligāti no 2017. gada. Tomēr tikai 25% uzņēmumu, kas veic rēķinu apmaiņu ar publisko sektoru, apgalvoja, ka ir labi informēti par šīm izmaiņām. 75% uzņēmumu nemaz nezināja par šo plānu vai arī tiem bija nepieciešama papildu informācija.


Pētījums atklāja, ka uzņēmumiem, kas jau saņem e-rēķinus, galvenā motivācija to ieviešanai bija izmaksu un apstrādes laika mazināšana, precīzāki rēķinu dati un paaugstināta apstrādājamo rēķinu pārskatāmība. Pilnīgāks pētījuma kopsavilkums (angļu valodā) ir pieejams šeit.


Atpakaļ uz saturu