ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

eInvoice Receiving

Trüki

Telema eInvoice Receiving võimaldab elektrooniliste kuluarvete vastuvõtmist nii Telema võrgust kui ka Eesti e-arve operaatorite rändlusvõrgust. Arveid on võimalik e-kujul vastu võtta kõigilt Telema, Omniva ja Fiteki klientidelt, kes suudavad e-arveid väljastada. Telema tagab, et dokumendid jõuavad turvaliste kanalite kaudu õigel kujul õigel ajal õigesse kohta.


Miks kasutada?

Telema eInvoice Receiving sobib ettevõtetele, kes soovivad arvete mugavaks töötlemiseks neid masinloetaval kujul otse oma süsteemi vastu võtta. Näiteks juhul, kui arvete kinnitamiseks ja kulude jaotamiseks kasutatakse majandustarkvara pakutavat elektroonset kinnitusringi ning puudu on vaid e-arvete laekumine.


E-arvete vastuvõtmisel pole vaja arve andmeid ise sisestada ega lasta teenusepakkujal neid digiteerida, seega:

 • tõhustuvad tööprotsessid - arved jõuavad kiiremini süsteemi ja saavad varem kinnitatud

 • väheneb vigade tekkimise oht andmesisestusel


Kuidas töötab?        

            

 1. Teile arvet väljastav hankija koostab oma majandustarkvaras arve

 2. Majandustarkvara loob Eesti e-arve standardile vastava xml+pdf struktuuriga e-arve ja edastab selle automaatselt hankija e-arve operaatorile (nt Omnivale)

 3. Hankija operaator (nt Omniva) edastab e-arve automaatselt teie operaatorile (Telemale)

 4. Operaator (Telema) suunab e-arve automaatselt teie majandustarkvarasse

 5. Teie saate e-arveid töödelda juba oma tarkvaras
Miks Telema?


 • Telemal on rändluslepped kõigi Eesti e-arve operaatoritega (Fitek ning Omniva), mis võimaldab teil e-arveid vastu võtta kõigi operaatorite klientidelt ning saata e-arveid kõigi operaatorite klientidele;

 • Telemal on rändluslepingud ka 15 välisriigi EDI-operaatoriga, mis võimaldab ühenduste loomist paljude välispartneritega;

 • Juhul kui ettevõte peab laoarvestust, saab lisaks kuluarvetele vastu võtta ka kaubaarveid ja suunata need laomoodulisse. Seda funktsionaalsust teised e-arve operaatorid ei paku;

 • Telema pakub e-arvete projektile hankijate kaasamise (on-boarding) tuge. Oleme maailma parima praktika põhjal koostanud lihtsa ja üksikasjaliku hankijate kaasamise juhendi. Hankijate kaasamine on e-arvete projekti õnnestumise üks peamisi asjaolusid.

 • Telema süsteemil on kõrgendatud turvalisuse tase (vastab Eesti juhtivate pankade ja suurte rahvusvaheliste jaekettide nõuetele);

 • Telemal on pikaajaline kogemus juhtiva EDI-operaatorina Baltikumis aastast 2000. Telema võrgus vahetatakse aastas üle 15 miljoni e-dokumendi;

 • Klientidele on kasutamiseks Telema Portaal, kus on dokumendivahetuse logi. Portaalis saab kontrollida saadetud ja vastuvõetud dokumentide liikumise aegu nii saaja kui saatja poolel;

 • Telema teenuste kättesaadavus on läbi aastate olnud väga kõrge:  üle 99%;

 • Investeerime pidevalt infrastruktuuri ja teenuste arengusse (igal aastal ligi 300 tuhat eurot);

 • Vajadusel saame Teile pakkuda mitmeid lisaväärtust loovaid teenuseid ning funktsionaalsusi, näiteks arvete valideerimist ettevõtte ärireeglite kohaselt, ehk automaatset kontrolli (teie nõuete järgi);

 • Lisaks arvetele ka muude dokumenditüüpide saatmine ning vastuvõtt (tellimused, müügiaruanded, saatelehed, laoaruanded jne) ning vajadusel nende omavaheline automaatne võrdlemine (näiteks tellimuse võrdlemine arvega);

 • Klientidel on personaalne kliendihaldur, kes vajadusel nõustab ning aitab leida lahendusi täiendavatele vajadustele ning soovidele.