ENG EST LIT
LOGIN
Sākums

Telema skaitļos

Print
2012
2013
2014
Pieaugums
Piegādātāji
   870
   900
1 070
+19%
Veikali
2 900
3 050
3 300
+250
E-piegādes saites*
56 000
64 500
74 100
+15%
Pārsūtītie dokumenti, tūkst.7 900
10 040
11 200
+12%
*E-piegādes saite ir savienojums starp piegādātāju un vienu piegādes adresi (veikalu)

Atpakaļ uz saturu